چسبیده به یک گوشه ی دنیا همه چیزم

نوشته شده توسط

در ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

۲ نظربازی

بزرگ شده است دنیایم
توی توئه نیم وجبی!

پیغام آور

نوشته شده توسط

در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

۵ نظربازی

آخرین پیامبر من تویی
اخبار همیشه دروغ می گوید

چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم

نوشته شده توسط

در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

۴ نظربازی

دنیا پر از ماهی گیران ناواردی شده که فقط با طعمه هاشون ماهی ها را سیر می کنند و این صید ماهی گیران حرفه ای رو هم خراب می کنه.

یا شاید هم هستم!

نوشته شده توسط

در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

۲ نظربازی

شاعر نیستم
وگرنه فقط از سکوتت
صدها جلد کتاب سفید می سرودم

اعدام شیرین

نوشته شده توسط

در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۳

۶ نظربازی

لب هایت خطوط قرمز من بود.
هر بار که از آن می گذشتم سرنوشتم اعدام بود!

اگه پرستارم تو باشی

نوشته شده توسط

در ۰۳ آبان ماه سال ۱۳۹۳

۱۱ نظربازی

بعضی وقت ها درمان بهتر از پیشگیریه.

بغض یه جا… بی دلیل…

نوشته شده توسط

در ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۹۳

۱۱ نظربازی

هیچ وقت از یه زن نپرسید “چرا گریه می کنی؟”.

یه زن واسه گریه کردن دلیل نمی خواد.

ولی چه فایده

نوشته شده توسط

در ۰۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۳

۲۰ نظربازی

کسی رو که به آسونی به دست بیاری به آسونی هم از دستش می دی.

ولی کسی رو که به سختی بدست بیاری به سختی از دست می دی.

چه فایده! به هر حال از دستش می دی!!!!

سیاست حذف

نوشته شده توسط

در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

۴ نظربازی

بعضی وقت ها باید از رد گزینه استفاده کرد. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! شما را می گویم! حذفتان می کنم!

ایهام

نوشته شده توسط

در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۳

۴ نظربازی

شاعر نشدم برای یک تکه نان!

ما تو محدودیت ها ستاره می شیم! بله!

نوشته شده توسط

در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۳

۸ نظربازی

هر چه می خواهی لبت را تحریم کن.
هنر دور زدن را به خوبی بلدم!

12345678...151821...